Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO


 

AKTUALNOŚCI

OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

   

 

   

Zawieszenie sezonu motocyklowego!

 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy uniemożliwiający bezpieczne prowadzenie zajęć praktycznych  kategorii A, A1, A2 i AM. Z dniem 21.11.2023r zawieszamy do odwołania realizację  zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne realizujemy bez zmian.

 

 

 

 

Rozszerzono uprawnienia dla posiadaczy prawa jazdy kat. B 

29 października br, w trakcie 40. posiedzenia Sejmu RP posłowie przegłosowali poprawki do projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności. Wśród nich bardzo ważna zmiana umożliwiająca kierowcom z prawej jazdy kategorii B prowadzenie dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych o DMC do 4,25 tony.

W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych ustawodawca znowelizował m.inn. ustawę o kierujących pojazdami. Dzięki tej zmianie kierowcy z prawem jazdy kategorii B będą mieli możliwość prowadzenia pojazdów dostawczych/busów i innych całkowicie elektrycznych o DMC do 4,25 tony. Obecnie te uprawnienia umożliwiają kierowanie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - niezależnie od źródła napędu. Uzasadnieniem jest tutaj fakt, iż układ napędowy pojazdów zeroemisyjnych jest cięższy niż ich spalinowych odpowiedników i pomimo tego, że mają podobną przestrzeń ładunkową. 

 

 

Wyższe mandaty i nowe przepisy - rząd zapowiada kolejne zmiany w prawie drogowym

Rada Ministrów zapowiada rewolucyjne zmiany w zakresie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz innych ustaw, w ramach walki z niebezpiecznymi kierowcami, którzy dopuszczają się wykroczeń i przestępstw na polskich drogach. Wśród proponowanych kierunków zmian są m.in.:

Wyższe kary pieniężne

Przykładowo, proponowane jest podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. do aż 30 tys. zł. w przypadku wykroczeń drogowych. Z kolei mandat karny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30km/h mógłby wynieść od minimum 1.5 tys. do 5 tys. zł. Również za jazdę po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, minimalna kwota mandatu wyniesie 1,5 tys. zł. Wpływy z grzywien trafiałyby do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowego są nowe inwestycje drogowe. W sytuacji nieopłacenia mandatu przez kierowcę, Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć kwotę zwrotu podatku na poczet nieuregulowanych zobowiązań.

Renta dla ofiary wypadku

Nowe rozwiązania uwzględniają także obowiązek wypłaty renty dla rodziny ofiary wypadku drogowego, przez będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających sprawcę. Przyznanie przez sąd takiej renty miałoby miejsce z urzędu, bez konieczności składania wniosku przez osoby uprawnione.

Kasowanie punktów karnych

Zapowiedziano również zmiany w systemie punktów karnych – po nowelizacji, miałyby one być kasowanie po upływie dwóch lat (a nie jak dotychczas, po roku). Zwiększona również zostanie maksymalna liczba punktów karnych, które kierowca będzie mógł otrzymać za niektóre wykroczenia. Obecnie maksymalna liczba to 10 punktów, po zmianach może ona wzrosnąć nawet do 15 punktów. Dodatkowo, zniesione mają być także szkolenia redukujące liczbę punktów karnych. Obecnie w takim szkoleniu można uczestniczyć raz na 6 miesięcy i dzięki niemu odjąć 6 punktów. 

Ubezpieczenie OC a punkty karne

W projekcie zmian znalazła się również propozycja powiązania wysokości stawek ubezpieczenia OC zarówno z liczbą punktów karnych jak i rodzajem popełnionych przez kierowcę wykroczeń. Firmy ubezpieczeniowe otrzymałyby wgląd do systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), dzięki czemu na bieżąco mogłyby dostosowywać stawkę ubezpieczenia do historii kierowcy.

„Konfiskata” samochodu

Kolejną propozycją jest wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia pojazdu do ruchu, w przypadku gdy kierowała nim osoba nieposiadająca wymaganych uprawnień. Wówczas pojazd musiałby zostać „unieruchomiony” na 3 miesiące, a dodatkowo obowiązywałaby kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł. Innym nowym zapisem dotyczącym pojazdu miałby być „obligatoryjny przepadek pojazdu” gdy jego pijany kierowca spowoduje co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym – niezależnie od tego, czy pojazd jest własnością kierującego. W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest inna osoba, kluczowa byłaby ocena, czy właściciel mógł podejrzewać, że kierowca popełni przestępstwo.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Przedstawione przez rząd kierunki zmian to na razie tylko propozycje – wciąż nie jest znane ostateczne brzmienie przepisów ani przewidywany termin ich wejścia w życie. Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dotychczasowej dyskusji oraz uzgodnień pomiędzy ministrem infrastruktury oraz ministrem sprawiedliwości.  

 

 

Nowe przepisy w Kodeksie drogowym – od 1 czerwca 2021r. 

Najważniejsze zmiany w przepisach 

 1. Pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na przejście 
 2. Zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych na przejściach 
 3. Limitu prędkości w terenie zabudowanym (50 km/h) 
 4. Zakaz jazdy na zderzaku – nakaz utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami poza terenem zabudowanym

   

   

   

   

   

   

   

   

                            

 1.  Piesi na pasach mają pierwszeństwo i prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierowców do ustąpienia pierwszeństwa oraz zachowania szczególnej ostrożności zbliżających się do nich. Zmiany które wchodzą zaostrzają te przepisy i od 1 czerwca b.r., również pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem ale z wyłączeniem tramwaju, oczywiście przy zachowaniu cały czas szczególnej ostrożności.Pamiętajmy, że nadal obowiązuje przepis zakazujący wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd dla pieszych.                                                                                                                                       
 2. Pieszemu zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko lub przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.                                                                                                                                                                               
 3. Zmianie ulegnie także limit prędkości w terenie zabudowanym. Od 1 czerwca zarówno w dzień, jak i w nocy w terenie zabudowanym będzie można jeździć jedynie 50 km/h, chyba że znaki będą wskazywały inaczej zatem ujednolicono wartość limitu prędkości w terenie zabudowanym do opisanych 50 km/h, bez względu na porę dnia. Do tej pory w godzinach 23:00-5:00 limit wzrastał z 50 km/h do 60 km/h.                                                                                                               
 4. W myśl nowych przepisów na drogach szybkiego ruchu bezpieczna odległość pomiędzy pojazdami wyrażona w metrach będzie musiała wynosić połowę aktualnej prędkości. Np.: na autostradzie z limitem 140 km/h odległość będzie musiała wynosić co najmniej 70 m.

 

 


Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO
Warszawa Bródno
ul. Odlewnicza 7
Warszawa Żerań

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1700
Telefon:
22 225 08 73 ,
501 010 253
Warszawa Bródno
ul. Bazyliańska 20
03-203 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 800 - 1800
Telefon:
511 448 888 ,
514 200 222
ul. Moniuszki 24b
05-230 Kobylka

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1700
Telefon:
22 225 08 78 ,
514 100 444
Nauka jazdy w:
 • Warszawa Bemowo
 • Warszawa Białołęka
 • Warszawa Bielany
 • Warszawa Mokotów
 • Warszawa Ochota
 • Warszawa Praga Południe
 • Warszawa Praga Północ
 • Warszawa Rembertów
 • Warszawa Śródmieście
 • Warszawa Targówek
 • Warszawa Ursus
 • Warszawa Ursynów
 • Warszawa Wawer
 • Warszawa Wesoła
 • Warszawa Wilanów
 • Warszawa Włochy
 • Warszawa Wola
 • Warszawa Żoliborz
 • Kobyłka
 • Zielonka
 • Ząbki
 • Marki
 • Wołomin